BEZPIECZNY

ROWER

NOWE ROZWIĄZANIE NA WYPADEK KRADZIEŻY

I USZKODZENIA ROWERU

POLISA BEZPIECZNY ROWER JUŻ WKRÓTCE DOSTĘPNA

W DOBRYCH SKLEPACH ROWEROWYCH

DLACZEGO WARTO?

Polisa zapewnia wypłatę odszkodowania m.in. w przypadku:

Polisa obejmuje ochroną rower wraz z wyposażeniem montowanym przez producenta. Można również ubezpieczyć dodatkowe wyposażenie kupowane wraz z rowerem: oświetlenie roweru, bagażniki i koszyki, koszyki na bidon, dzwonki, błotniki,  lusterka, stopki do rowerów, foteliki do przewozu dzieci, a także zabezpieczenie (U-lock, zapięcie składane, łańcuch, podkowa).

TRZY POZIOMY OCHRONY DO WYBORU

Zdarzenia objęte ochroną

Wariant I

Wariant II

Wariant III

Zdarzenia losowe

Kradzież z włamaniem

Rabunek

Kradzież ze stojaka

rowerowego

Casco

Wysokość składki jest ustalana indywidualnie i zależy od ceny rowerui wariantu ubezpieczenia.

Maksymalna kwota, na którą można ubezpieczyć rower wynosi 10 000 zł.

Szczegółowy zakres ochrony oraz wyłączeń odpowiedzialności znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

CO NALEŻY ZROBIĆ W RAZIE KRADZIEŻY/USZKODZENIA?

Kradzież roweru należy niezwłocznie zgłosić policji oraz uzyskać pisemne potwierdzenie zgłoszenia.

W razie wypadku/zderzenia w wyniku którego doszło do uszkodzenia roweru, należy zapisać dane osób/pojazdów biorących udział w zdarzeniu.

Szkodę należy zgłosić do Warty w terminie do 7 dni od zdarzenia. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem Centrum Obsługi Klienta Warty 502 308 308 (opłata zgodna z taryfą operatora).

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ?

Dowód zakupu roweru oraz odpowiedniego zabezpieczenia będą podstawą wypłaty odszkodowania w razie kradzieży ze stojaka rowerowego. Należy je zachować i przedstawić w momencie zgłoszenia szkody do Warty.

Składka opłacana jest jednorazowo za cały okres ubezpieczenia w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia (zakupu roweru).

Ubezpieczenie obowiązuje przez okres jednego roku. Polisę można przedłużyć na kolejne lata – maksymalnie łącznie na cztery lata.

Za szkody do kwoty 200 zł Warta nie ponosi odpowiedzialności.

W szkodach polegających na kradzieży ze stojaka rowerowego obowiązuje udział własny w wysokości 10% wartości odszkodowania.

Zabezpieczenie roweru musi spełniać wymogi opisane w tabeli poniżej.

MINIMALNE KLASY/POZIOMY OCHRONY, ZABEZPIECZENIA WEDŁUG KLASYFIKACJI PRODUCENTÓW (U-LOCK, ZAPIĘCIE SKŁADANE, ŁAŃCUCH,PODKOWA) DLA KRADZIEŻY ZE STOJAKA ROWEROWEGO

Suma ubezpieczenia roweru

wraz z wyposażeniem

Producent

Abus

Trelock

Kryptonite

Onguard

Master Lock

Axa

0-1500 zł

min. 2

min. 2

min. 2

min. 20

min. 3

min. 2

1500,01-3500 zł

min. 4

min. 3

min. 4

min. 40

min. 5

min. 3

3500,01-5000 zł

min. 7

min. 4

min. 7

min. 60

min. 7

min. 4

5000,01-10000 zł

min. 10

min. 5

min.9

min. 80

min. 9

min. 5

BEZPIECZNY

ROWER

Kradzież ze stojaka

rowerowego

MINIMALNE KLASY/POZIOMY OCHRONY, ZABEZPIECZENIA WEDŁUG KLASYFIKACJI PRODUCENTÓW (U-LOCK, ZAPIĘCIE SKŁADANE, ŁAŃCUCH,PODKOWA) DLA KRADZIEŻY ZE STOJAKA ROWEROWEGO

Master Lock